NORON-copy

آموزش تصویری رفع موقعیت ثابت

در صورتی که در دریافت موقعیت توسط دستگاه مشکلی وجود داشت ابتدا ویدیو زیر را با دقت تماشا کنید.

در صورت عدم رفع مشکل،از طریق فرم پشتیبانی با ما در ارتباط باشید