آمار سرقت خودروهای ایرانی در سالیان اخیر

آمار سرقت خودروهای ایرانی در سالیان اخیر ، کاهش ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی ، منجر به افزایش قیمت خودرو شده است. این موضوع سارقان را علاقه مند به سرقت خودروهای ایرانی کرده است.

سرقت خودروهای ایرانی به دلیل ضعف های ایمنی بسیار راحت تر از مدل های خارجی بوده است. امروزه به دلیل افزایش قیمت این ناوگان خودرویی ، سرقت آن ها نیز رواج بیشتری پیدا کرده است. اگر بخواهیم خودروها را در آمار سرقت دسته بندی کنیم به جدول زیر می رسیم :

tafkik khodro tb th4 - آمار سرقت خودروهای ایرانی در سالیان اخیر