سیستم کسب درآمد در نورون

در سیستم کسب درآمد نورون هر کس می تواند با معرفی ساده و کمک به فروش کالاها، به ازای خرید هر دستگاه، پورسانت دریافت کند.

سیستم کسب درآمد نورون می تواند منبع درآمد خوبی برای نوجوانان، جوانان، خانم های خانه دار, یا هر فردی باشد که می خواهد لذت کسب درآمد آسان را تجربه کند و یا به فکر ایجاد یک منبع درآمدی جدید است.میزان کمیسیون دریافتی به ازای هر خرید به شرح ذیل می باشد:

مدل S500 مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ تومان

مدل S400 مبلغ ۷۰/۰۰۰ تومان

مدل S300 مبلغ ۵۰/۰۰۰ تومان

زنبیل خرید