مراحل درخواست رمز عبور

فراموشی رمز عبور

شاید در طول استفاده از سامانه با مشکل فراموشی رمز عبور مواجه شده باشید مراحل درخواست رمز عبور به صورت زیر می باشد.

مراجعه به وبسایت

مراجعه به وبسایت نورون به آدرس Www.Noroncar.ir

بررسی اطلاعات و احراز هویت

کارشناسان نورون درخواست شما را مورد بررسی قرار داده و در صورت تطابق اطلاعات شما رمز برای شما ارسال خواهد شد.

تکمیل فرم بازیابی رمز عبور

تکمیل کردن فرم بازیابی رمز عبور به همراه داشتن کد دستگاه الزامی است.

دریافت رمز عبور

رمز عبور از طریق پیامک به شماره تلفن مالک دستگاه در ساعت کاری ارسال خواهد شد.

فرم درخواست رمز عبور (فراموش شده)

توجه : اگر تا کنون ثبت نام انجام نداده اید درخواست رمز نکنید

ایجاد رمز فقط در مرحله ثبت نام انجام میشود