مراحل درخواست رمز عبور جدید

فراموشی رمز عبور

شاید در طول استفاده از محصولات ما با مشکل فراموشی رمز عبور مواجه شده باشید مراحل درخواست رمز عبور جدید به صورت زیر می باشد.

مراجعه به وبسایت

مراجعه به وبسایت نورون به آدرس Www.Noroncar.ir

بررسی اطلاعات و احراز هویت

کارشناسان نورون درخواست شما را مورد بررسی قرار داده و در صورت تطابق اطلاعات شما رمز جدید برای شما ارسال خواهد شد.

تکمیل فرم بازیابی رمز عبور

تکمیل کردن فرم بازیابی رمز عبور به همراه داشتن کد دستگاه الزامی است.

دریافت رمز عبور

رمز عبور جدید از طریق پیامک به شماره تلفن مالک دستگاه ارسال خواهد شد.

فرم درخواست رمز عبور جدید